Dokumenty o pobrania

DEKLARACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Statut

Klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Regulaminy

Regulamin używania lokali i porządku domowego

Regulamin Użytkowania garaży

Regulamin Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Regulamin Rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni

Regulamin pracy Zarządu Spółdzielni

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia

Regulamin dotyczący zasad wynajmowania i koszystania z miejsc postojowych

Przewiń na górę
Skip to content