Organa spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dobrzynka w Pabianicach:
Bartłomiej Kucharski – Prezes Zarządu Spółdzielni

Rada Nadzorcza (kadencja 2022-2025)
Katarzyna Szczypiorska-Kubiak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Piotr Kałuża – zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Urszula Feliniak – Sekretarz Rady Nadzorczej
Jadwiga Gajda-Furmanek – Członek Rady Nadzorczej
Urszula Maciejewska – Członek Rady Nadzorczej

Przewiń na górę
Skip to content