image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
PlayPause

AKTUALNOŚCI

W zakładce “Strefa mieszkańca” opublikowano List Krajowej Rady Spółdzielczej po przeprowadzeniu lustracji z działalności Spółdzielni w latach 2020-2023. List KRS będzie przedstawiony Wlanemu Zgromadzeniu członków Spółdzielni w 2024 roku.

W dniach 21-23.02.2024 roku odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na wiatach na odpady poszczególnych nieruchomości. Odbiór odpadów wielkogabarytowych jest okazją do porządków oraz uprzątnięcia korytarzy …

Od dnia 1 maja 2024 roku ulega zmianie miesięczna stawka opłaty eksploatacyjnej. Szczegółowe zastawienie opłat za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali oraz garaży jest dostarczone do skrzynek pocztowych lokali.

Awarie, czasowe ograniczenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dobrzynka" w Pabianicach

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzynka” w Pabianicach przedstawiają informacyjny portal internetowy Spółdzielni oraz zapraszają do zapoznania się z jego treścią. Serwis ten jest przygotowany głównie z myślą o mieszkańcach Spółdzielni, jako miejsce, w którym można poznać strukturę Spółdzielni i jej zasoby. Szczególnie godnymi polecenia są zakładki „Aktualności”, w której można zapoznać się z bieżącymi sprawami, np. planowanymi przeglądami, odczytami czy innymi informacjami kierowanymi do mieszkańców, „Awarie”, w której będą publikowane informacje o czasowych awariach, ograniczeniach w pracy urządzeń itp. oraz zakładka „Dokumenty do pobrania”, która da możliwość każdemu właścicielowi pobrać aktualne regulaminy Spółdzielni oraz inne dokumenty z bieżącej działalności.

Ciekawą zakładką jest “Strefa mieszkańca”, w której każdy właściciel lokalu będzie mógł pozyskać dane rozliczeniowe własnego lokalu. Strefa ta jest aktualnie w przygotowaniu.

Przewiń na górę
Skip to content