Aktualności

DERATYZACJA w dniu 19.09.2023

Zarząd SM „Dobrzynka”, zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta miasta Pabianic przeprowadza deratyzację w zasobach Spółdzielni w dniu 19 września 2023 (wtorek). Prosimy o udostępnienie w miarę możliwości pomieszczeń piwnicznych i usunięcie z nich wszelkich odpadów mogących stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni. Przypomina się, że nie należy dotykać wyłożonych preparatów do zwalczania gryzoni.

Prace remontowe ul. 20 Stycznia 65

W dniu 28 sierpnia 2023 roku rozpoczęły się prace remontowe obróbki blacharskiej krawędzi balkonowych oraz luster balkonowych lokali nieruchomości przy ul. 20 Stycznia 65. Prowadzone prace ograniczą dostęp do garaży nieruchomości. Podczas przebywania w rejonie prac należy zachować szczególną ostrożność.

Kontrola stanu technicznego instalacji lokali

W dniach 29.08-06.09.2023 realizowana jest kontrola stanu technicznego instalacji gazowej oraz przewodów wentylacji nieruchomości oraz lokali Spółdzielni. Kontrola realizowana jest zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wszyscy właściciele lokali zobowiązani są do udostępnienia lokali na potrzeby prowadzonej kontroli. Szczegółowy harmonogram kontroli oraz kontakt z koordynatorem kontroli opublikowany jest na tablicach informacyjnych klatek schodowych nieruchomości.

Nekrolog

W dniu 14 sierpnia 2023 roku zmarł Wiktor Jurek mieszkaniec naszej Spółdzielni, członek Rady Nadzorczej oraz Prezes Zarządu Spółdzielni w latach 2009-2013. Pożegnanie zmarłego odbędzie się w dniu 21.08.2023 roku na cmentarzu w Pabianicach. https://www.olimp-pabianice.pl/nekrologi/jurek-wiktor

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych zostanie przeprowadzony w następujących terminach12.06.2023 (poniedziałek) – ul. 20 Stycznia13.06.2023 (wtorek) – ul. Dolna14.06.2023 (środa) – ul. SmugowaOdpady należy ustawić w rejonie pergoli na odpady nieruchomości w sposób nie zagrażający osobom trzecim w dniu poprzedzającym odbiór, najpóźniej do godziny 06:00 w dniu odbioru. Mieszkańcy nieruchomości przy ul. Roweckiego 26 mogą wystawić odpady […]

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Dobrzynka w Pabianicach zaplanowane jest na dzień 15 czerwca 2023 roku o godzinie 17:00. Obrady odbędą się w siedzibie Zarządu, ul. Orla 10-12, Pabianice. Informacja o obradach oraz porządek obrad zostały opublikowane na tablicach ogłoszeń klatek schodowych. Dokumentacja obrad Walnego Zgromadzenia zostanie udostępniona członkom Spółdzielni od dnia 31 maja br. […]

Przewiń na górę
Skip to content