Odbiór odpadów wielkogabarytowych w dniach 10-12.06.2024

W dniach 10-12.06.2024 roku odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na wiatach na odpady poszczególnych nieruchomości. Odbiór odpadów wielkogabarytowych jest okazją do porządków oraz uprzątnięcia korytarzy piwnicznych i klatek schodowych. Przedmioty wystawione w częściach wspólnych nieruchomości, tj. klatkach schodowych oraz korytarzach piwnicznych zastawiają i ograniczają przejście. Klatka schodowa i korytarze piwniczne stanowią drogę ewakuacyjną i nie mogą być zastawiane. Wystawione przedmioty stwarzają zagrożenie pożarowe i należy je pilnie usunąć. Przedmioty wielkogabarytowe lub odpady nie kwalifikujące się do odpadów składowanych w wiatach na odpady należy usunąć we własnym zakresie. Odpady są odbierane bezpłatnie w Punkcie Selektywnym Zbiórki Odpadów Komunalnych, Pabianice, ul. Warzywna.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w dniach 10-12.06.2024
Przewiń na górę
Skip to content