Wymiana legalizacyjna wodomierzy lokali ul. DOLNA 29A

W dniach 11-13 grudnia będzie realizowana jest praca wymiany wodomierzy w lokalach nieruchomości przy ul. Dolnej 29A. Aktualnie używane wodomierze stracą ważność legalizacji w dniu 31.12.2023 roku. Wymiana legalizacyjna wodomierzy wynika z wymogów przepisów, m.in. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz innych.

Prace wymiany wodomierzy będzie realizowała firma Brunata-Zenner, a koordynatorem prac jest kierownik SM Dobrzynka, tel. 516 902 448.

Właściciele lokali są proszeni o udostępnienie lokali, w tym o przygotowanie przestrzeni w rejonie zaworów oraz wodomierzy, by prace mogły być przeprowadzone prawidłowo i bezpiecznie.

Szczegółowy harmonogram prac jest opublikowany na tablicach informacyjnych klatek schodowych.

Wymiana legalizacyjna wodomierzy lokali ul. DOLNA 29A
Przewiń na górę
Skip to content