ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W listopadzie 2023 roku będzie realizowany odbiór odpadów wielkogabarytowych w terminach wg harmonogramu opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta Pabianic

https://um.pabianice.pl/artykul/131/3603/terminy-zbiorki-odpadow-wielkogabarytowych

Mieszkańcy SM Dobrzynka proszeni są o wystawienie zbędnych odpadów wielkogabarytowych w odpowiednich terminach, w rejonach wiat na odpady, w sposób nie utrudniający ruchu pieszego oraz samochodowego. UWAGA: mieszkańcy nieruchomości przy ul. Roweckiego 26 wystawiają odpady w terminie wyznaczonym dla ul. 20 Stycznia.

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Przewiń na górę
Skip to content